Kemoplastofiller 1 kg

Pakiranje:

1 kg

2 kg

Kategorija:

Opis proizvoda

Gips ispuna za saniranje i izravnavanje rupa i pukotina unutrašnjih zidova i
stropova, za ispunjavanje fuga između gips kartonskih i gips celuloznih ploča
te za učvršćivanje i izjednačavanje neravnina.

Kemoplastofiller - TI

STL Kemoplastofiller gips