Experti Antifriz koncentrat 1 L

Pakiranje:

1 L

3 L

5 L

10 L

200 L

Kategorija:

Opis proizvoda

Tekućina namijenjena za hlađenje rashladnih sistema. Spada u grupu G11.
Razrijediti s vodom u omjeru koji osigurava zaštitu od smrzavanja do željene
temperature i uliti u spremnik automobila na za to predviđeno mjesto.
Koristi se za sve uobičajene marke vozila.

Experti antifriz koncentrat - TI

STL EXPERTI ANTIFRIZ KONCENTRAT