Demineralizirana voda 1 L
Demineralizirana voda 5 L

Pakiranje:

1 L

3 L

5 L

10 L

Opis proizvoda

Za akumulatore i motore, tekućine u motoru i kućanske aparate.

TEH INF DEMIN VODA

Sigurnosno-tehnički list list trenutno ne postoji.