Beton 1_1 L

Pakiranje:

1 L

5 L

10 L

Kategorija:

Opis proizvoda

Akrilni polimerni temelj koji duboko prodire u porozne strukture građevnih materijala, koje učvrsti i konsolidira i tako ostvaruje vezu starog i novog betona, žbuke i drugih građevnih materijala.

Beton 1 - TI

STL Beton 1