Benzin za čišćenje 1 L
Benzin za čišćenje 5 L

Pakiranje:

1 L

5 L

Kategorija:

Opis proizvoda

Tekuće sredstvo za čišćenje mrlja i odmašćivanje površina od različitih materijala
koje nisu osjetljive na djelovanje lako hlapivih naftnih frakcija. Odlikuje se
visokom učinkovitošću uklanjanja svih vrsta masnoća i brzom hlapivošću.

Benzin za čišćenje - TI

STL Benzin za čišćenje