Kemoplastika d.o.o. je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju
takvih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da
podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje osobne
podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Isto vrijedi i za slanje
otvorenih molbi za posao i životopis. Slanjem takvih podataka daje se prešutna privola za prikupljanje i
obradu osobnih podataka. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim
trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju
su poslani ili prikupljeni. Kemoplastika d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti
svrha obrade.

Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri
posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva
posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te
posjećenosti naše web-stranice.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše webstranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće
biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti
duže od uobičajenog.

Upravljanje privolama

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje kupaca i klijenta te naših
zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka.
Kemoplastika d.o.o. posluje najvećim dijelom s kupcima te poslovnim subjektima. Prema kupcima se
potpisuju privole a prema psolovnim subjektima nije potrebno tražiti privole jer je riječ o pravnim
osobama. Zaštita osobnih podataka prema pravnim osobama se temelji na pravnom legitimitetu koji
proizlazi iz potpisanih ugovora. Privole se potpisuju sa zaposlenicima Kemoplastike d.o.o. U svakom
trenutku zaposlenici mogu povući svoje privole.

Prava iz GDPR-a

Svatko čije osobne podate obrađujemo ima sljedeća prava koja su GDPR uredbom zajamčena:
  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole
    ili u slučaju podnošenja prigovora
Prava je moguće ostvariti preko našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj +385 99 3867
307 ili preko maila: kemoplastika@kemoplastika.hr

Vremensko trajanje čuvanja obrade osobnih podataka

Kemoplastika d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom
trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje
podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u
koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje
Kemoplastiku d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom
svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

Tehničke i organizacijske mjere

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz
tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih
dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja
zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite)
sustava upravljanja zaštite osobnih podataka te brojne ostale mjere.