Nezasićena poliesterska smola (komponenta A) za popravke i doradu dijelova izrađenih od stakloplastike, drva i željeza. Važno je koristiti isključivo uz Kemoplastika Katalizator- komponenta B, na način naveden u uputi o uporabi, koja se nalazi otisnuta na katalizatoru.

Dvokomponentni sistemi zasnovani su na dvije reaktivne komponente, koje su međusobno precizno usklađene, ali odvojeno pakirane. Neposredno prije ugradnje potrebno ih je skupa pomiješati, nakon čega reagiraju neovisno o vanjskim utjecajima. Rezultat reakcije je građevni materijal s točno određenim svojstvima.
Nakon što Smolu za popravke – komponenta A i Katalizator za popravke – komponenta B pomiješate nastaje reakcijski proizvod.

Važno je napomenuti da zbog visoke reaktivnost komponenti, ugradnja dvokomponentnih sistema zahtijeva strogo poštivanje propisanih radnih uvjeta uz primjenu odgovarajuće zaštite na radu! Nakon sušenja proizvodi nisu škodljivi za zdravlje, niti su ekološko opasni.
Mineralni sistemi koji se stvrdnjavaju hidraulično (cementna ianhidritnasuhaljepila), u osnovi su, kao i reaktivne smole, dvokomponentni sistemi. Međutim samo sistemi reakcijskih smola svrstavaju se u skupinu dvokomponentnih sistema.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *