Beton3 500 ml
Beton3 1 L

Pakiranje:

0,5 L

1 L

5 L

Kategorija:

Opis proizvoda

Sredstvo za čišćenje salitre i cementnog morta sa keramičkih pločica (neglaziranih) i kulira.

Tehnička informacija - BETON 3

STL Beton 3